25 έτος κυκλοφορίας

ASCENT Ε.Π.Ε. Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Αθήνα – τηλ. 210 7213225, fax: 210 7246180
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο